News

Displaying 1 - 2 of 2
Wednesday, June 7, 2017 - 11:39

METIRIA TUREI (Co-Leader—Green) to the Prime Minister: Ka tū ia i runga i te mana o tana korero "I honestly wish I could have changed the flag", i te wā i pātaitia ai, he aha tana tino pōuri nui?

[Does he stand by his statement that "I honestly wish I could have changed the flag", when asked for his greatest regret?]