News

Displaying 1 - 3 of 3
Maram Davidson, Green Party MP
Monday, August 5, 2019 - 09:51

Watch the speech on YouTube

Ki a Papatūānuku e takoto ana nei, kōrua ko Ranginui ki runga rā tēna kōrua. Ki ngā tūpuna hei takoto te ara tika mō tātou te iwi o nāianei, tēnei te mihi ki a koutou.

E rere haere ana ngā mihi ki te mana whenua o te rohe nei. Ki ngā hapū o Ngaitahu, tēnā koutou mō tō koutou manaakitanga i tēnei wā.

Huri noa ki a koutou kua whakarauika mai nei i tēnei rā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. 

Maram Davidson, Green Party MP

Thank you, Mr Speaker. So I just sat and listened through Michael Woodhouse's debate speech about all the hospitals that the previous Government—his Government—apparently fixed and ran so that they are functional. 

 

Wednesday, March 9, 2016 - 16:06

Kia tau te rangimārie o te Rangi e tū nei, o Papatūānuku e takoto nei, o te Taiao e awhi nei ki runga i a tātou. Tīhei mauri ora!

May the peace of the sky above, of the earth below, and of the all-embracing universe rest upon us all. Behold, the essence of life!

He mihi nui ki te mana whenua o tēnei rohe a Te Arawa. Tēnā koutou mō tō manaakitanga.

I extend my acknowledgements to the mana whenua of this region, Te Arawa. Thank you for your hospitality.

Me huri ki te whare, tēnā koutou katoa.