Our charter

This is the founding document of The Green Party of Aotearoa New Zealand.

The Green Party of Aotearoa New Zealand accepts Te Tiriti o Waitangi as the founding document of Aotearoa New Zealand; recognises Māori as Tangata Whenua in Aotearoa New Zealand; and commits to the following four Principles:

Ecological Wisdom

The basis of ecological wisdom is that human beings are part of the natural world. This world is finite, therefore unlimited material growth is impossible. Ecological sustainability is paramount.

Social Responsibility

Unlimited material growth is impossible. Therefore the key to social responsibility is the just distribution of social and natural resources, both locally and globally.

Appropriate Decision-making

For the implementation of ecological wisdom and social responsibility, decisions will be made directly at the appropriate level by those affected.

Non-Violence

Non-violent conflict resolution is the process by which ecological wisdom, social responsibility and appropriate decision making will be implemented. This principle applies at all levels.

 

Te marautanga Kākāriki

Ko te kawenata te pukapuka whakaū o Te Rōpu Kākāriki o Aotearoa, Niu Tīreni.

E whakaae ana Te Rōpū Kākāriki ko te Tiriti o Waitangi te pepa whakaū (kawenata) o Aotearoa, Niu Tīreni; e whakaae ana Te Rōpū Kākāriki ko te iwi Māori te tangata whenua o Aotearoa, o Niu Tīreni, ā, ka mau pūmau Te Rōpū Kākāriki ki ngā mātāpono e whā e whai ake nei:

Tikanga Toi Potapotae

Ko te pūtake o te tikanga toi potapotae ko te tangata he wāhanga no te ao tūturu. Ko te ao nei he tāparepare, waihoki, kīhai e taea kia tupu haere mō ake tonu atu Me ukauka te tikanga toi potapotae koia rā te tino taumata.

Kawenga Pāpori

Kīhai ngā rawa o te ao e tipu haere tonu. Waihoki, ko te mea nui kē ko te kawenga pāpori, e whiwhi ai tēnā ki ōna tikanga anō ki ērā rawa, ki te wā kāinga nei, ki tāwahi ranei o te ao.

Whakarite Tōtika

E oti tika ai ngā tikanga toi potapotae, me ngā kawenga pāpori, ma ngā whakarite tōtika a ngā hunga e pā pūmau tonu ana ki ērā take, arā, ki ngā hua hoki a ērā whakarite.

Aukati Whakarekereke

Me aukati te whakarekereke, e kitea ai te huarahi tika, e eke ai ngā tikanga toi potapotae, ngā kawenga pāpori, tae noa atu ki ngā whakarite tōtika, e tau ai te rangimarie. Ko tēnei  huatanga e pā ana ki ngā tairanga katoa.